Zespół

Opiekunem Merytorycznym Analizy Transakcyjnej jest
goldzinska@personelprofit.com.pl
tel. 58 550 45 10
Wdrożenie Programu realizują:
suliborski@personelprofit.com.pl
krupa@personelprofit.com.pl
cofta@personelprofit.com.pl
lubaszko@personelprofit.com.pl
czerwiński@personelprofit.com.pl
olszewska@personelprofit.com.pl
jakubowska@personelprofit.com.pl
Osobą odpowiedzialną za sprzedaż i obsługę Analizy Transakcyjnej jest
goldzinski@personelprofit.com.pl
58 550 45 09
fdsf vcsd