O nas

Działamy na rynku usług szkoleniowych od 15 lat. Od początku naszego funkcjonowania przygotowujemy wyłącznie dedykowane działania rozwojowe dla organizacji. Specjalizujemy się w rozwoju tzw. kompetencji miękkich, dedykowanych menedżerom, strukturom sprzedaży, specjalistom różnego szczebla i specjalizacji oraz trenerom biznesu.

Portfel naszych klientów stanowi kilkadziesiąt firm z różnych sektorów rynku. Charakterystyczna dla naszej działalności jest długoterminowa i oparta o różnorodne metody praca na rzecz klienta.                                 Czujemy się współodpowiedzialni za efekt biznesowy naszych działań.
 
Od wielu lat pracujemy siłami zespołu trenerów wyłącznych, odpowiedzialnie gwarantując wysoki i jednorodny standard usług, istotny szczególnie w pracach projektowych.                                                         Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji szkoleń, pracy coachingowej, realizacji sesji oceny AC i DC oraz działaniach o charakterze audytorskim.